Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.02.2004

Постанова № 63-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 63-КИ

м. Київ

2004-02-23

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд", місцезнаходження: вул. Ново-Костянтинівська, 22/15, м. Київ, код ЄДРПОУ 01882048,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10 лютого 2004 року №62-КИ, складеного в.о. начальника відділу звітності ЗАТ Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Ляховецьким В.В., факт порушення ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд" ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п. 1.5 Положення про надання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: - ненадання річного звіту за 2002 рік. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд" керівник та/або представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення на ринку цінних паперів. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ " Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд " представник юридичної особи не з'явився. Постанова про розгляд справи від 13.02.2004 року ( лист від 16.02.2004 року вих. №815/20), що направлялась товариству, до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталась. До розгляду справи про правопорушення ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд" письмові пояснення та зауваження не надавало. Згідно ст. 24 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", п. 5.1. Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 червня 2003 року №227 емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік (до 30 вересня року наступного за звітним) подати до Комісії, а також опублікувати інформацію про результати фінансово-господарської діяльності. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" за ненадання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Згідно службової записки в.о. начальника відділу звітності закритих акціонерних товариств Климович О.О. від 23.02.2004 року вх. №114/21, станом на 23.02.2004 року ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд " річний звіт за 2002 рік не подано, Враховуючи наведене та керуючись п. п. 10, 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації накласти на ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд" штраф у розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Винести ЗАТ "Київське підприємство "Легхарчопостачзбуд" Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.