Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


02.11.2006

Постанова № 333-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 333-КУ

м.Київ

2006-11-02

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Безпалько Олександр Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності провідного спеціаліста – Білоченко Тетяни Василівни та представника юридичної особи – Зародок Фаїни Дмитрівни, яка діяв на підставі доручення від 23.06.2005 року, у відношенні ЗАТ “Легхарчопостачзбут” (код ЄДРПОУ 01882048; місцезнаходження: м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 22/15; тел.: 417-02-39).

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 24 жовтня 2006 року №333-КУ було встановлено факт порушення вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3.1 “Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000 року №5 (зі змінами та доповненнями), а саме: не протягом двох робочих днів з дати виникнення події було надіслано реєструвальному органу (територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві) інформацію про зміни в персональному складі службових осіб емітента (рішення про зміни прийнято 13.06.06; інформацію надано 22.09.06). До територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві була надана особлива інформація про зміни в персональному складі службових осіб ЗАТ “Легхарчопостачзбут” за вх. №7367/04-04 від 22.09.06. За результатами опрацювання особливої інформації було встановлено, що рішення про зміни в персональному складі службових осіб емітента прийнято 13.06.06, а інформацію зареєстровано у територіальному управлінні Комісії у м. Києвї 22.09.06, що є порушенням вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3.1 “Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000 року №5 (зі змінами та доповненнями), оскільки вищезазначена інформація була надана до реєструвального органу не протягом двох робочих днів з дати виникнення події, за що ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність. До розгляду справи ЗАТ “Легхарчопостачзбут” письмових пояснень та зауважень надано не було. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ЗАТ “Легхарчопостачзбут” штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду), у встановленому чинним законодавством порядку.